on plants - 2, 2020

Stickerei, Polaroid auf Leinwand. 60 x 80 cm. 2020.